top of page
Stomatolog dziecięcy Kraków

Leczenie stawu skroniowo - żuchwowego

  • Dolegliwości stawu skroniowo - żuchwowego pojawią się coraz częściej

  • Dolegliwości stawu skroniowo - żuchwowego mogą występować przewlekle w układzie mięśniowo - szkieletowym 

  • Dysfunkcje w obrębie stawu skroniowo - żuchwowego mogą dawać szereg objawów

SZYNOTERAPIA

Są to specjalne nakładki na zęby, które stosowane są w trakcie leczenia schorzeń stawu skroniowo - żuchwowego

DEPROGRAMACJA

Metoda ustalenia optymalnej pozycji ułożenia zębów względem siebie

LECZENIE STARCIA ZĘBÓW

Odbudowa utraconych tkanek zębów, które uległy zniszczeniu

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ STAWU SKRONIOWO - ŻUCHWOWEGO

Proces badania schorzeń w obrębie stawu skroniowo - żuchwowego

EKWILIBRACJA

Dostosowanie powierzchni zębów obu łuków, aby pasowały do siebie nawzajem

LECZENIE PĘKNIĘĆ ZĘBÓW

Zabezpieczenie występujących linii pęknięć na powierzchniach zębowych

Awaryjna pomoc stomatologiczna Kraków
bottom of page