top of page

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

w Dental Migas Clinic w Krakowie

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS Rtg My Ray RXDC, CS9300 CPremium
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS NP.9026.1.14.2019
• zgoda PWIS – decyzja z dnia 29.09.2022r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
• dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,10 mSv
Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych 1,15E - 04

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga: 
• Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.


 

bottom of page