top of page
Przeszczepy kości w stomatologii Kraków

Leczenie choroby okluzyjnej

  • Okluzja jest to rodzaj stykania się zębów górnych z zębami dolnymi. 

  • Istotne są również ruchy mięśni i ich napięcie wraz z położeniem stawów skroniowo - żuchwowych.

  • Choroba okluzyjna związana jest z zaburzeniem w okluzji oraz wiąże się z powstaniem wielu dolegliwości w obrębie zębów jak i tkanek sąsiadujących z uzębieniem.

  • Przed rozpoczęciem leczenia choroby okluzyjnej przeprowadzana jest szczegółowa diagnostyka.

  • Nasi lekarze są absolwentami szkoleń m.in. w metody Dawsona czy Koisa.

  • Leczenie choroby okluzyjnej planowane jest w specjalistycznym oprogramowaniu oraz urządzeniach, co umożliwia rekonstrukcję zgryzu

EKWILIBRACJA

Zabieg polegający na dopasowaniu zębów górnych z dolnymi, wykonywany przy użyciu różnych technik w zależności od stopnia zniszczenia zębów

LECZENIE STARCIA ZĘBÓW

Odbudowa utraconych tkanek zębów przy użyciu materiałów kompozytowych lub uzupełnień protetycznych

SZYNOTERAPIA

Process użytkowania specjalistycznych szyn w celach diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych

DEPROGRAMACJA

Proces diagnostyczny pozwalający uzyskać optymalną pozycję w stawach i zaplanować dalsze leczenie

LECZENIE PĘKNIĘĆ ZĘBÓW

Odbudowa wraz z zabezpieczeniem linii pęknięć na powierzchniach tkanek zębów

DIAGNOSTYKA STAWU SKRONIOWO - ŻUCHWOWEGO

Proces badania i oceny funkcjonowania stawów skroniowo - żuchwowych celem zaplanowania dalszego leczenia

Opieka dentystyczna Kraków
bottom of page