top of page
Klinika stomatologiczna Kraków

Diagnostyka rentgenowska 2D

  • Skuteczne leczenie stomatologiczne w każdej specjalności poparte jest precyzyjną diagnostyką, w tym badaniami rentgenowskimi 2D

  • Badania rentgenowskie 2D są wykorzystywane w wielu dziedzinach stomatologii, od wizyt kontrolnych, poprzez leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej czy implantologii, w trakcie leczenia kanałowego zębów, protetyce, periodontologii czy podczas leczenia ortodontycznego

  • Rodzaj wykonywanego zdjęcia rentgenowskiego 2D jest dopierany indywidualnie do danej sytuacji w jamie ustnej przez lekarza dentystę

  • Posiadamy aparaty rentgenowskie i tomografię o ultra niskiej dawce promieniowania

  • Wszystkie badania rentgenowskie 2D i tomografię komputerową 3D możemy wykonać na miejscu w cyfrowej pracownii rentgenodiagnostyki

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE OPG

Badanie rentgenowskie przeglądowe, umożliwia ocenę stanu uzębienia i struktur przyległych do zębów

ZDJĘCIE ZĘBOWE 2D

Badanie rentgenowskie skierowane na dany ząb, wykonywane m.in. w trakcie diagnostyki lub podczas leczenia kanałowego

ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE ZATOK SZCZĘKOWYCH

Badanie rentgenowskie wykonywane do oceny zatok szczękowych

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

Boczne zdjęcie czaszki, wykonywane m.in. w trakcie diagnostyki ortodontycznej

ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO - ZGRYZOWE

Jedno z badań rentgenowskich 2D wykorzystywane do oceny stanu tkanek zębów

ZDJĘCIA STAWÓW SKRONIOWO - ŻUCHWOWYCH

Zdjęcie rentgenowskie 2D wykonywane do oceny stawów skroniowo - żuchwowych

Klinika dentystyczna Kraków
bottom of page