top of page
Dentysta Kraków

Tomografia 3D

  • Pracownia Cyfrowej Tomografii Komputerowej 3D i Rentgenodiagnostyki 2D została wyposażona w tomograf cyfrowy o możliwym polu obrazowania 17,5 x 13 cm i ultra niskiej dawce promieniowania

  • Wykonujemy badania tomografii komputerowej 3D i zdjęcia rentgenowskie 2D

  • Dysponujemy aparatami rtg i radiografią cyfrową

  • Dokładna diagnostyka rentgenowska i tomograficzna umożliwia precyzyjne zaplanowanie leczenia stomatologicznego

  • Wykorzystujemy diagnostykę rentgenowską i tomograficzną w wielu specjalnościach stomatologicznych m.in. implantologii, chirurgii, endodoncji, periodontologii, ortodoncji, diagnostyce stawu skroniowo - żuchwowego

TOMOGRAFIA 3D O OBSZARZE  13 x 17,5 CM

Tomografia komputerowa stożkowa 3D o znacznym polu obrazowania twarzoczaszki, obejmująca szczękę i żuchwę oraz zatoki szczękowe i staw skroniowo - żuchwowy

MIKROTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Wysoce precyzyjna tomografia komputerowa stożkowa 3D dla pojedynczego obszaru badania

RTG CEFALOMETRYCZNE

Badania rentgenowskie 2D boczne czaszki

TOMOGRAFIA SZCZĘKI I ŻUCHWY

Tomografia komputerowa stożkowa 3D obejmująca 1 lub 2 łuki zębowe

RTG OPG PANTOMOGRAFICZNE

Przeglądowe badanie rentgenowskie 2D obejmujące łuki zębowe i struktury przylegające

RTG ZĘBOWE 2D

Badanie rentgenowskie 2D pojedynczych struktur zębowych

Stomatolog Kraków
bottom of page